Het in kaart brengen van complexe processen


in samenwerking met VanOns

Voor deze opdrachtgever hebben wij een flinke hoeveelheid informatie visueel gemaakt. Het vertalen ervan zorgt dat het esthetisch beter is geworden, maar vooral ook de intuïtieve manier van content invoeren voor de gebruiker is een grote winst. Het eindproduct is een Google Maps achtige

omgeving waarin verschillende key centra, cardiologen, nefrologen en de samenwerking tussen deze laatste twee in kaart worden gebracht. Zo wordt er in een oogopslag duidelijk wat de huidige stand van zaken is. Pointers en pop-ups maken het geheel compleet.

Pharma project